Park Square Makati

Kuya J Park Square Makati – Café + Restaurant

Branch Location:
Park Square, Ayala Center Makati, Theater Dr, Makati City

Contact:
09498812533

FIND A KUYA J NEAR YOU

Saan ka banda? Baka malapit lang si Kuya.